Chiến Thần Viking
Nội Dung Phim HD Vikingdom 2013 - Chiến Thần Viking - VietSub - Thuyết Minh. Dựa trên truyền thuyết Viking và những bài thơ sử thi họ lại như hồ sơ, kết hợp với một giải thích sáng tạo Vikingdom là một tưởng tượng, phiêu lưu hành động về một vị vua bị lãng quên, Eirick, người được giao nhiệm vụ với tỷ lệ cược không thể đánh bại Thor, Thiên Chúa của Thunder.

Thor là một nhiệm vụ để thu thập các di tích cổ xưa quan trọng - Mjolnir - búa của mình từ Valhalla, vòng cổ của Mary Magdalene từ Mitgard và Horn từ Helheim. Điều này cần phải được thực hiện trước khi Eclipse máu, trong đó xảy ra một lần mỗi 800 năm.

Ở giữa thời gian đến các lanh canh hoan của thép chống thép, một vụ va chạm của huyền thoại, lịch sử và tiểu thuyết....

Các vị thần Viking ngoại giáo sẽ không bao giờ có thể cai trị và chinh phục nhân loại bao giờ trở lại. Chỉ có một người có thể ngăn chặn anh ta...

Phim Tương Tự  i   7.6
HD
98 Phút

  i   0
HD
97 Phút

  i   4.5
HD
82 Phút

  i   0
HD
80 Phút

  i   7.6
HD
110 Phút

  i   0
HD
Trailer

  i   8.4
HD
149 Phút

  i   0
HD
Trailer

  i   7
SD
127 Phút

  i   8.4
HD
85 Phút

  i   0
SD
100 Phút

  i   4
HD
113 Phút

  i   0
HD
Tập 16/16

  i   0
HD
Tập 16/16

  i   7.3
HD
Tập 18

  i   8.8
HD
Tập 18 | 20

  i   8.1
HD
Tập 19

  i   0
HD
Tập 47/ 50

  i   6.7
HD
Tập 359

  i   0
HD
82 Phút

  i   8.7
SD
Tập 640

  i   4.1
HD
100 Phút

  i   5.7
HD
104 Phút

  i   5.5
HD
90 Phút
Xem thêm

  i   8
HD
22 Tập

  i   3.9
HD
107 Phút

  i   9.4
HD
Tập 16/16

  i   7.6
HD
160 Phút

  i   7.9
HD
145 Phút

  i   8.5
HD
166 Phút

  i   8.7
HD
102 Phút

  i   7
HD
89 Phút

  i   7.1
HD
98 Phút

  i   9
SD
154 Phút

  i   8.5
HD
86 phút,

  i   8.8
HD
145 Phút
Xem thêm

  i   0
HD
82 Phút

  i   4.1
HD
100 Phút

  i   5.7
HD
104 Phút

  i   5.5
HD
90 Phút

  i   0
HD
73 Phút

  i   0
HD
81 Phút

  i   3
HD
91 Phút

  i   0
HD
98 Phút

  i   7.6
HD
107 Phút

  i   6.4
HD
130 Phút

  i   0
HD
Full HD - VIETSUB

  i   5.7
HD
85 Phút
Xem thêm

  i   0
HD
Tập 16/16

  i   0
HD
Tập 16/16

  i   7.3
HD
Tập 18

  i   8.8
HD
Tập 18 | 20

  i   8.1
HD
Tập 19

  i   0
HD
Tập 47/ 50

  i   6.7
HD
Tập 359

  i   0
HD
Tập 14/16

  i   8.6
HD
Tập 20

  i   7.9
HD
Tập 18

  i   8.5
HD
Tập 17
Xem thêm

  i   9.8
HD
7 Tập

  i   9.6
HD
10 Tập

  i   9.4
HD
58 Phút

  i   9.4
10 Tập

  i   9.4
10 Tập

  i   9.4
HD
Tập 16/16

  i   9.3
HD
142 Phút

  i   9.2
SD
175 Phút

  i   9.2
HD
140 Phút

  i   9.1
SD
202 Phút

  i   9.1
SD
12 Tập

  i   9.1
HD
12 Tập
Xem thêm