Phim Đông Cung Tây Lược - Lồng Tiếng
Nội dung phim Đông Cung Tây Lược:

Đông Tây cung lược được thực hiện theo thủ pháp làm phim hài hước, Tề Tuyên vương vì muốn lấy lại uy danh cho bóng đá nước Tề, lên núi nhờ cao nhân Chung Vô Diệm giúp đỡ, với điều kiện sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, nào ngờ Chung Vô Diệm nhắm đến ngôi mẫu nghi thiên hạ, trong khi Tề Tuyên vương đã hứa lập người đẹp Hạ Nghênh Xuân làm hoàng hậu, quân sư Yến Anh hiến kế cho Tuyên vương lập hai người làm Đông cung và Tây cung. Thật ra Chung Vô Diệm chỉ muốn phò vua giúp nước, nhưng Nghênh Xuân thì vào cung nhằm mục đích trả thù, hai vị nương nương không ngừng gây sóng gió trong chốn hoàng cung.

Phim Tương Tự


Đông Cung Tây Lược
  i   0
HD
25 Tập
Hương Đồng Cỏ Nội
  i   0
HD
105 Phút
Cánh Đồng Chết
  i   5.6
HD
104 Phút
Hoàng Tử Ba Tư: Dòng Cát Thời Gian
  i   6.6
HD
115 Phút